Dom učenika srednjih škola Vršac

Izod iz Pravilnika o kućnom redu doma učenika

Učenici su dužni da se pridržavaju sledećeg rasporeda dnevnih aktivnosti:

 • Ustajanje radnim danima do 7 sati, a vikendom do 8 sati
 • Doručak radnim danima od 6 do 8 sati, a vikendom od 8 do 9 sati
 • Obavezno učenje od 8 do 11 sati
 • Slobodne aktivnosti od 11 do 12 sati
 • Ručak od 12 do 14 sati
 • Odmor i slobodne aktivnosti od 14 do 15 sati
 • Obavezno učenje od 15 do 18 sati
 • Večera od 18 do 20 sati
 • Slobodne aktivnosti od 20 do 21,30 sati
 • Prozivka u 21,30 sata
 • Priprema za spavanje do 22,30 sata
 • Noćni odmor od 22,30 sata

После 21 сата забрањено је окупљање по собама. Ученицима није дозвољено да преноће у туђој соби и у туђем кревету, нити да примају страна лица на преноћиште и боравак. У време ноћног одмора ученици не смеју да нарушавају мир и тишину у собама и у Дому. Ученици су обавезни да устају у време предвиђено Кућним редом.

Обавезно учење се одвија у ученичким собама и заједничким просторијама. Напуштање обавезног учења није дозвољено без одобрења групног васпитача. Ученици који имају потребу за додатним учењем, могу учити у заједничким просторијама и после 22 сата, уз претходно одобрење дежурног васпитача.

Оброци се узимају у трпезарији по принципу самопослуживања, уз домску легитимацију. Забрањено је коришћење туђих домских легитимација за исхрану. Ученици долазе у трпезарију уредни, пристојно одевени и обувени, а у супротном не добијају оброк и удаљавају се из трпезарије. Није дозвољено изношење хране нити прибора за јело из трпезарије, осим за болесне ученике уз сагласност дежурног васпитача.

Улазак у туђе собе је забрањен, осим кад у њима има ученика. Собе ученика увек морају бити откључане, осим када у соби нема никог. Забрањено је сушење веша на прозорима до улице и стављање предмета који би могли да падну на пролазнике. Забрањена је употреба грејних тела по собама (грејалица, решоа, пегли, кувала за кафу).

Родитељи и старатељи могу да посете ученика сваког дана од 8 до 21 сат уз пријављивање васпитачу, а посете других лица нису дозвољене . Међусобне посете ученика по собама у дому дозвољене су од 18 до 21 сат. Нису дозвољене посете дечака по собама девојака као ни посете девојака по собама дечака.

Право на продужени вечерњи излазак имају пунолетни ученици петком и суботом до 1:00 часова. Ово право ученици могу остварити оним викендима када није по школском календару предвиђена наставна субота, у супротном то право могу остварити само суботом.

Забрањено је пушење у свим просторијама дома и испред улаза у дом. Забрањено је уношење у дом и коришћење алкохола и наркотичких средстава. Забрањено је коцкање у дому.

Ученик је дужан да се према другим ученицима и према запосленима опходи са уважавањем и поштовањем, без вређања, омаловажавања и подсмевања.

Ученици су дужни да чувају личну и домску имовину, а у случају отуђења или оштећења исте, дужни су да надокнаде начињену штету. Уколико се починилац не пронађе, трошкове сносе солидарно сви ученици (собе, спрата, групе, Дома).

Обавеза је корисника услуга да се јави лекару, ако васпитач процени да је то потребно. Ученици су дужни да код себе увек имају оверену здравствену књижицу.