Dom učenika srednjih škola Vršac

KONTAKT

Adresa: Stevana Nemanje br. 9

Telefon/faks: 013/830-466

Telefon: 013/838-011

PIB: 100911056

Matični broj:08114838

Šifra delatnosti: 5590

PIB: 100911056

Br. žiro računa: 840-134667-35

E-mail adrese zaposlenih:

Služba Ime i Prezime Broj telefona E-mail adresa
Direktor Ivana Obradović 013/830 - 466
060/707-5258
direktor@internat-vrsac.edu.rs
Sekretar Dragana Kalinović 013/830 - 466
060/707-5224
sekretar@internat-vrsac.edu.rs
Šef vaspitne službe/Stručni saradnik Darko Sekulić 013/838 - 011 lokal 16
060/707-5234
pedagog@internat-vrsac.edu.rs
Vaspitač Ljiljana Milojević 013/838 - 011
060/707-5231
vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
Vaspitač Jelena Simić Radmanovac 013/838 - 011
060/707-5232
vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
Vaspitač Miroslav Milojević 013/838 - 011
060/707-5234
vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
Vaspitač Aleksandar Dinić 013/838 - 011
060/707-5248
vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
Vaspitač Snežana Kosanović 013/838 - 011
060/707-5230
vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
Vaspitač Petar Višacki 013/838 - 011
060/707-5255
vaspitaci@internat-vrsac.edu.rs
Koordinator finansijsko računovodstvenih poslova Danijela Bou 013/830 - 466
060/707-5221
racunovodstvo@internat-vrsac.edu.rs
Vođa smene u kuhinji Nataša Flora 060/707-5241
Vođa smene u kuhinji Ivana Živković 060/707-5242