Dom učenika srednjih škola Vršac

Dobrodošli!

Dom učenika srednjih škola u Vršcu je vaspitno-obrazovna ustanova koja obezbeđuje smeštaj, ishranu, vaspitni rad, kulturno zabavne, sportske i druge aktivnosti koje odgovaraju potrebama njegovih korisnika. Dom je namenjen onim učenicima sa teritorije Srbije koji pohađaju srednje školu u Vršcu, a ne žive u mestu školovanja.

Institucija Dom učenika u Vršcu zaživela je 1946. 1977. godine dom dobija naziv Dom učenika “Južnobanatski partizanski odred“ i biva preseljen na sadašnju lokaciju. Naziv “Dom učenika srednih škola Vršac“ dom dobija 1993.godine i kao takav funkcioniše pod ingerencijom Ministrstva prosvete i sporta, Sektora za učenički i studentski standard.

Dom učenika srednjih škola nalazi se u centru grada, pored Rumunske crkve, u blizini zelene pijace.


Raspolaže sa 210 mesta. 160 je namenjeno za učenike koji pohađaju četiri srednje škole u gradu, a 50 mesta za studente Učiteljskog fakulteta i Više škole za obrazovanje vaspitača. Dom je mešovitog tipa. Muški deo zgrade raspolaže sa 50 ležajeva, a ženski deo zgrade sa 160 ležajeva.

Ukupan broj soba u domu je 54. Sobe su većinom četvorokrevetne, sa centralnim grejanjem i etažnim kupatilima. Dom poseduje kuhinjski blok opremljen savremenim uređajima za spremanje hrane. Trpezarija u jednom turnusu može da opsluži 95 učenika. Dom ima sopstveni sistem video nadzora i permanentnu službu obezbeđenja.
Dom učenika - prezentacijaPored prostora za smeštaj i ishranu učenicima su na raspolaganju:

- Biblioteka sa čitaonicom
- TV sala i učionica
- Sala za stonitenis, folklor i ples
- Otvoren sportski teren za košarku i mali fudbal
- Kompjuterski kabinet sa stalnom internet vezom
- Razglasna stanica
- Dvorište sa letnjom baštom