Dom učenika srednjih škola Vršac

AKTIVNOSTI U DOMU

U domu se posebna pažnja posvećuje vaspitnom radu sa srednjoškolcima. Sadržaji vaspitnog rada su usmereni na proširivanje znanja, uspešnu socijalizaciju i kreativno korišćenje slobodnog vremena. Program vaspitnog rada realizuju pet vaspitača, psiholog i bibliotekar.

Dom nastoji da stvori što bolje uslove za zadovoljenje učeničkih potreba i omogući učenicima što kvalitetnije ispunjavanje njihovog slobodnog vremena. Dom ima bogatu i razgranatu ponudu različitih oblika i sadržaja aktivnosti u slobodnom vremenu. U domu se organizuju predavanja, tribune, debatni klubovi, književne večeri, kvizovi znanja, filmske projekcije...itd. Institucije sa kojima dom sarađuje spadaju: škole, drugi domovi učenika u Srbiji, Narodno pozorište Sterija, Narodni muzej, kulturno umetnička društva,Književna opština Vršac, Zdravstveni centar Vršac i druge.Slobodno vreme u Domu je obogaćeno brojnim sekcijama.

Sekcije u domu:

- Kultura i umetnost (dramsko-recitatorska, literarna, likovna, plesna, folklorna, muzička)

- Sport i rekreacija (fudbalska, košarkaška, šahovska, stonoteniserska, streljaštvo)

- Foto-video i informatička sekcija

- Parlament učenika